BIN

BIN (ang. Bank Identification Number) – pierwsze 6 cyfr numeru karty płatniczej, pozwalające zidentyfikować bank – emitenta i organizację płatniczą, która wydała kartę.