Średnie saldo Konta

Średnie saldo Konta – średnie miesięczne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie obliczone jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. A mówiąc prościej na koniec każdego dnia sprawdzany jest stan środków na koncie, środki te są sumowane dla każdego dnia w miesiącu i dzielone przez liczbę dni w miesiącu, np. dla stycznia 2015:

  • 01.01.2015 – 0 zł,
  • 02.01.2015 – wpływ 1000 zł,
  • 03.01.2015 – brak ruchów na rachunku, cały czas masz 1000 zł,
  • 04.01.2015 – wydatek 100 zł, zostało 900 zł,
  • 05.01.2015 – brak ruchów na rachunku, masz 900 zł,
  • 06.01.2015 – przelew na inne konto, 0 zł,
  • pozostałe dni – 0 zł

0 zł (01.01) + 1000 zł (02.01) + 1000 zł (03.01) + 900 zł (04.01) + 900 zł (05.01) + 0 zł (06.01) + 0 zł (pozostałe dni w miesiącu) / 31 dni (liczba dni w styczniu) = 3800 zł / 31 dni = 122,58 zł

Średnie saldo w styczniu 2015 w powyższym przykładzie wyniesie 122,58 zł.