Systematyka wpisów

Poniżej przedstawiono systematykę wpisów w serwisie:

Prosta czcionka – artykuły i opisy, dodatkowo niektóre ważniejsze informacje są wyróżnione,

Kursywa – najczęściej wyciągi z regulaminów i ze stron podmiotów, o których mowa w artykule,

Cytaty i podsumowania oznaczane są w ten sposób,

Nieaktualne informacje – skreślenie

W wpisach używane są też listy/wyliczenia, przykłady poniżej:

  • wypunktowanie 1,
  • wypunktowanie 2,
  • wypunktowanie 3,
  1. numerowanie 1
  2. numerowanie 2
  3. numerowanie 3

Zwykle artykuł składa się z opisu oferty, warunków oraz podsumowania, choć nie musi to być regułą.