Promocje

500 zł na dziecko Strażnik Przyszłości NN (Nationale-Nederlanden)

Do 500 zł premii od Nationale-Nederlanden za regularne oszczędzanie na przyszłość Twojego dziecka oraz ochrona na co dzień. 

Na portalu skupiamy się głównie na promocjach bankowych, ale w związku z zainteresowaniem tematem postanowiliśmy przyjrzeć się również ofercie Strażnik Przyszłości NN. Jeżeli masz dziecko w wieku 1 – 18 lat i myślisz o jego przyszłości, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą NN.

Zapewnij płynny start Twojego dziecka w dorosłość, zostań Strażnikiem Przyszłości NN:

 • oszczędzanie z pełną ochroną kapitału
 • ubezpieczenie na co dzień
 • do 500 zł premii

Strażnik Przyszłości NN

 

Note: niestety nie możemy skorzystać z tego produktu, dlatego opisując go kierujemy się w głównej mierze regulaminem i znalezionymi w nim zapisami. Kluczowe (wg nas) miejsca z regulaminu wyróżniamy, niektóre streszczamy, inne cytujemy dosłownie, choć niekoniecznie w kolejności takiej, jak w regulaminie. Pamiętaj, że jest to nasza prywatna opinia o produkcie – ostateczna decyzja należy do Ciebie.

Ważne dokumenty dot. programu Strażnik Przyszłości: regulamin, OWU, tabela limitów

Regulamin regulaminem – prosimy o komentarze osoby, które posiadają ten produkt i mogą podzielić się swoimi „wrażeniami”.

Uwaga, artykuł zawiera opisu programu Strażnik Przyszłości NN edycji 19 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., który zawiera także uzupełnienia związane z kolejną ofertą NN obejmującą wyłącznie wnioski podpisane w okresie od 22 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Do wpisu podpięto aktualnie obowiązujące dokumenty regulamin, OWU i tabelę limitów – powyżej.

Mile widziane wszelkie uwagi, komentarze. Zastrzegamy, że jest to nasza analiza tematu, prosimy o samodzielne zapoznanie się z podlinkowanymi dokumentami i pakietem NN.

Zapraszamy do ponownego zapoznania się z ofertą Strażnika Przyszłości NN, ale jeśli zechcecie Państwo skorzystać z promocji – prosimy o skorzystanie z linków z naszego bloga :)

 

Strażnik Przyszłości NN – dla kogo oferta

Zgodnie z regulaminem uczestnikiem akcji może być:

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia w okresie trwania Akcji.

Oferta dotyczy przyszłości dzieci, wg regulaminu NN dziecko to:

Osoba fizyczna, która ukończyła 1 rok życia i nie ukończyła 18 roku życia.

W okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje 100% ochrona kapitału, zapisana również w regulaminie oferty:

Okres od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego pierwszą rocznicę przypadającą bezpośrednio po ukończeniu 18 roku życia przez najmłodsze Dziecko ubezpieczone w ramach Umowy ubezpieczenia od początku jej obowiązywania.

 

Strażnik Przyszłości – kluczowe postanowienia

W okresie obowiązywania oferty możesz, jako uczestnik oferty, poza 100% ochroną kapitału otrzymać dodatkową premię:

 • Oferta specjalna polega na przyznaniu Uczestnikowi Akcji Premii oraz udzieleniu 100% ochrony kapitału na warunkach określonych w kolejnych punktach.
 • Premia wypłacana będzie regularnie po zakończeniu każdego Roku polisowego, maksymalnie do zakończenia ostatniego Roku polisowego, w trakcie którego najmłodsze Dziecko ubezpieczone w ramach Umowy ubezpieczenia od początku jej obowiązywania ukończyło 18. rok życia, pod warunkiem obowiązywania Umowy ubezpieczenia na dzień zakończenia danego Roku polisowego.

Zostań Strażnikiem Przyszłości (kliknij w banner i umów się na spotkanie)

Zostań Strażnikiem Przyszłości, odbierz do 500 zł premii

 

Strażnik Przyszłości premia do 500 zł

Zgodnie z regulaminem (kluczowe fragmenty pogrubiono), premia:

 • Premia będzie równa […] procentowi kwoty stanowiącej równowartość średniej miesięcznej Składki należnej i opłaconej z tytułu Umowy ubezpieczenia w danym Roku polisowym, to znaczy 1/12 sumy należnych Składek wpłaconych w danym Roku polisowym.
 • Do wyliczenia kwoty Premii nie uwzględnia się okresów czasowego zawieszenia opłacania Składek […]
 • Maksymalna wysokość Premii w danym Roku polisowym z tytułu jednej Umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty 500 zł
 • Premia zostanie przyznana wyłącznie w przypadku braku zaległości w opłacaniu Składek na dzień pierwszej i każdej kolejnej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
 • pierwsza składka za Umowę musi wpłynąć na rachunek Nationale‑Nederlanden do dnia 31 stycznia 2017 r do dnia 31 lipca 2017 r.,
 • Premia zostanie przyznana pod warunkiem opłacenia wszystkich składek należnych z tytułu Umowy ubezpieczenia za pierwszy i każdy kolejny rok polisowy do dnia odpowiednio pierwszej i każdej kolejnej rocznicy zawarcia Umowy ubezpieczenia, w której ma zostać wypłacona Premia
 • Premia zostanie przyznana wyłącznie w przypadku braku zaległości w opłacaniu Składek na dzień pierwszej i każdej kolejnej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

 

W formie obrazkowej wygląda to tak:

Strażnik Przyszłości NN

Ty regularnie oszczędzasz na przyszłość Twojego dziecka i chronisz je jednocześnie na co dzień. Nationale-Nederlanden gwarantuje co roku do 500 zł premii.

Zgodnie z zapisami w regulaminie premia może zostać przelana na wskazany rachunek bankowy, albo zostać uznana na poczet przyszłych składek – dyspozycję można określić w ciągu 30 dni od pierwszej rocznicy polisy. Jeżeli nie złożysz takiej dyspozycji premia zostanie uznana za składkę lokacyjną.

Czytaj dalej →


Idea Bank lokata NA NOWE ŚRODKI