Karty kredytowe i promocje kart kredytowych

Zamknięcie karty kredytowej – Jak zrezygnować z karty kredytowej?

karty kredytoweKrótki poradnik jak zrezygnować z karty kredytowej, czyli jak zamknąć kartę kredytową

Korzystasz z karty kredytowej ale w końcu może przyjść taki czas i dzień, że chcesz zrezygnować z kart.
Powody mogą być różne, wymieniamy (wg nas) najważniejsze:

 • zmiana warunków zwalniających z opłaty za kartę,
 • nie podoba Ci się sposób działania karty,
 • skończyła się promocja, w ramach której otrzymałeś kartę,
 • przestał działać cashback lub warunki korzystania zmieniły się na Twoją niekorzyść (przestał być darmowy),
 • moneyback czyli zwrot wydatków już nie działa lub warunki korzystania zmieniły się na niekorzystne albo po prostu moneyback został zlikwidowany,
 • składasz wniosek o kredyt, a karta obniża Twoją zdolność kredytową,
 • masz już zbyt dużo kart,
 • albo dziesiątki innych powodów :)

Poniżej krótki poradnik rezygnacji z KK, czyli jak to zrobić i co musisz zrobić, jakie dokumenty są wymagane, na co musisz zwrócić uwagę przy wypowiadaniu umowy.

Banki i karty prezentujemy w kolejności alfabetycznej i zastrzegamy, że wpis ten będzie modyfikowany i uzupełniany o karty kolejnych banków.

Podane poniżej dane mają charakter informacyjny. Nie odpowiadamy za zmiany w regulaminach banków/pośredników finansowy, zmiany danych teleadresowych itp.
Przed rozpoczęciem procesu wypowiedzenia koniecznie zweryfikuj powyższe informacje, zadzwoń na infolinię itp.

W tym zestawieniu znajdziesz karty kredytowe, z którymi zgarniesz voucher, telefon, zwrot części poniesionych wydatków albo ciekawy zwrot u partnera banku. Jeżeli zamykasz kartę kredytową w wybranym banku, ale nie wykluczasz posiadania innej, promocyjnej karty, zapoznaj się z podlinkowanym wpisem.

 

REZYGNACJA Z KARTY KREDYTOWEJ INFORMACJE OGÓLE

Informacje ogóle dotyczące rezygnacji z karty kredytowej, czyli (w przybliżeniu) wspólne dla wszystkich kart kredytowych.

 

REZYGNACJA W ODDZIALE LUB PLACÓWCE BANKU

 • pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości,
 • pamiętaj, aby doradca wydał Ci potwierdzenie rozwiązania umowy,
 • musisz też przygotować się na to, że będziesz namawiany do rezygnacji z podjętej decyzji :)
 • z reguły umowa jest rozwiązywana po 30 dniach od dnia wypowiedzenia,
 • przed zamknięciem karty kredytowej musisz spłacić całe zadłużenie – jeżeli tego nie zrobisz, umowa nie zostanie rozwiązana.

 

WYSYŁKA WYPOWIEDZENIA POCZTĄ

 • koniecznie wyślij wypowiedzenie listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru,
 • zachowaj potwierdzenie wysyłki na wypadek ewentualnych reklamacji,
 • musisz też przygotować się na to, że będziesz dzwonił do Ciebie konsultant z banku i namawiał Cię do rezygnacji z podjętej decyzji :)
 • z reguły umowa jest rozwiązywana po 30 dniach od dnia wpłynięcia wypowiedzenia do banku,
 • przed zamknięciem karty kredytowej musisz spłacić całe zadłużenie – jeżeli tego nie zrobisz, umowa nie zostanie rozwiązana.

 

ZASTRZEŻENIE KARTY, TO NIE WYPOWIEDZENIE UMOWY!

Zastrzeżenie karty, które często można wykonać w systemie transakcyjnym banku, nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, choć są banki, które umożliwiają złożenie wypowiedzenia via Internet. Zastrzeżenie można wykonać przez system transakcyjny czy infolinię, wypowiedzenie musi mieć formę pisemną.

 

ZAŚWIADCZENIE O ZAMKNIĘCIU KARTY KREDYTOWEJ

Za zaświadczenie takie banki pobierają opłaty zgodnie z TOiP. Zazwyczaj zaświadczenie takie nie będzie CI potrzebne, chyba że np. ubiegasz się o kredyt w innym banku – zamykając kartę zwiększasz swoją zdolność kredytową. Radzimy natomiast zachować potwierdzenie złożenia dyspozycji zamknięcia karty kredytowej.

 

ZAMKNIĘCIE KARTY KREDYTOWEJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM

Zdarza się, że banki zmieniają regulaminy produktów. Zgodnie z prawem muszą poinformować Cię o tym co najmniej 2 miesiące przed początkiem obowiązywania nowego regulaminu. Również zgodnie z prawem, Ty, jako klient banku, możesz ale nie musisz zgodzić się na proponowane zmiany. W takim wypadku możesz wypowiedzieć umowę karty kredytowej bez okresu wypowiedzenia i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat. Pamiętaj, że wypowiedzenie umowy, nawet w trybie natychmiastowym, musi mieć formę pisemną.

 

REZYGNACJA Z KARTY WZÓR WYPOWIEDZENIA

Do złożenia dyspozycji wypowiedzenia umowy karty kredytowej nie musisz korzystać z żadnych szablonów pism bankowych, wystarczy że napiszesz wypowiedzenie ręcznie lub na komputerze i własnoręcznie podpiszesz. Przykładowy wzór wypowiedzenia prezentujemy poniżej. Możesz skopiować i dostosować do własnych potrzeb:

Jan Nowak                                                  Bank XYZ
ul. Kartowa 1                                               ul. Bankowa 1
00-950 Warszawa                                               00-950 Warszawa

Wypowiedzenie umowy o korzystanie z karty kredytowej

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………,
           imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej składającego wypowiedzenie
legitymujący się dokumentem tożsamości ………………………………………………………………………,
                   rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości
numer PESEL …………………………………………………………………………………………,
zamieszkały w …………………………………………………………………………………………………………,
        aktualny adres stałego zamieszkania

niniejszym wypowiadam przyznany mi limit kredytowy i umowę o korzystanie z karty kredytowej,
na podstawie której została wydana karta o następujących danych:

………………………………………       ………………………………………       ………………………………………
numer karty kredytowej   data ważności        imię i nazwisko na karcie


…………………………………………………                 …………………………………………………………… 
miejscowość, data                  podpis posiadacza karty składającego wypowiedzenie

Czytaj dalej →


BGŻOptima lokata BEZKOMPROMISOWA