Zlecenie stałe

Zlecenie stałe – złożone bankowi polecenie przelewu określonej kwoty pieniędzy z własnego rachunku bankowego na inny wskazany rachunek.

Zazwyczaj wykonywane jest w regularnych odstępach czasowych (np. co miesiąc), aż do odwołania zlecenia przez właściciela rachunku, z którego te przelewy są realizowane. Możliwe jest również zdefiniowanie zlecenia stałego, w którym przelewana kwota jest zmienna, a przelewy są realizowane w nieregularnych odstępach czasowych.

Ta forma płatności wykorzystywana jest przede wszystkim w celu opłat za bieżące rachunki na rzecz dostawców gazu, energii, wody, firm telekomunikacyjnych itp.