Citi Handlowy Lokata Powitalna 6,5% + Lokata Dodatkowa 6,1%

Otwórz konto Citigold i załóż Lokatę Powitalną PLN na 6,5% oraz Lokatę Dodatkową na 6,1% – oferta dla nowych klientów Citi Handlowy, obowiązuje od 28 lutego ⏰do 9 kwietnia 2024 r. lub wyczerpania limitu 500 wniosków w promocji Wybieram Citigold. Konto z Lokatą 6,5%.

Citigold oprocentowanie lokata 6,5%

 

Citigold 6.5 – dla kogo?

Promocja Wybieram Citigold. Konto z Lokatą 6,5% obowiązuje do 9.04.2024 r. (lub wcześniejszego wyczerpania limitu 500 wniosków), z promocji mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

 • po 31.12.2021 nie posiadały (ani współposiadały) konta osobistego albo konta oszczędnościowego w Citi Handlowy

Z oferty Citigold 6.5 wyłączeni są również:

 • osoby ze statusem dewizowym nierezydent
 • obywatele USA albo rezydenci USA

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie, to sprawdź zasady promocji Wybieram Citigold. Konto z Lokatą 6,5%.

 

Warunki oferty

Z oferty Citibanku mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i które spełnią warunki:

 • b) w terminie 10 dni od otwarcia konta podpiszą regulamin albo zaakceptują regulamin podczas rozmowy telefonicznej na linii nagrywanej z pracownikiem Citibanku,
 • c) najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, uzyskają na rachunkach oferowanych przez Citibank saldo dzienne środków na poziomie co najmniej 450 000 PLN dla Konta Citigold lub 4 200 000 PLN dla Konta Citigold Private Client.

Oferta obowiązuje do 9.04.2024 r. albo wyczerpania limitu 500 wniosków w promocji.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROMOCJI

Przy wyliczaniu salda dziennego, o którym mowa w pkt 4 lit. c, nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych innych niż Uczestnik oraz z rachunków, których Uczestnik jest drugim lub kolejnym Współposiadaczem w przypadku zawarcia Wspólnej Umowy Produktów Depozytowych przez Uczestnika wraz z innymi Współposiadaczami, oraz nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków dla klientów firmowych należących do Uczestnika.

 

Nagrody

Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki, uprawniony do otwarcia jest do otwarcia:

 • tylko jednej Lokaty Powitalnej PLN

oraz

 • tylko jednej Lokaty Dodatkowej PLN

 

Lokata Powitalna Citi Handlowy

Lokata Powitalna PLN dla uczestników, którzy otworzyli Konto Citigold:
Citi Handlowy Konto CitiGold

 • oprocentowanie lokaty: 6,5% w skali roku,
 • okres trwania lokaty: 6 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty: 20 000 PLN
 • maksymalna kwota lokaty: 200 000 PLN

 

Lokata Powitalna PLN dla uczestników, którzy otworzyli Konto Citigold Private Client:

 • oprocentowanie lokaty: 6,5% w skali roku,
 • okres trwania lokaty: 6 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty: 20 000 PLN
 • maksymalna kwota lokaty: 2 000 000 PLN

 

Lokata Dodatkowa Citi Handlowy

Po spełnieniu warunków do uruchomienia lokaty powitalnej (akapit Warunki oferty) możliwe jest uruchomienie lokaty dodatkowej.

Lokata Dodatkowa PLN (dla klientów uruchamiających konto Citigold):

 • oprocentowanie lokaty: 6,1% w skali roku,
 • okres trwania lokaty: 3 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty: 20 000 PLN
 • maksymalna kwota lokaty: 250 000 PLN

 

Lokata Dodatkowa PLN (dla klientów uruchamiających konto Citigold Private Client):

 • oprocentowanie lokaty: 6,1% w skali roku,
 • okres trwania lokaty: 3 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty: 20 000 PLN
 • maksymalna kwota lokaty: 2 200 000 PLN

 

Ważne:

Dyspozycja założenia Lokaty może zostać złożona najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto

Lokata Powitalna Citi Handlowy / Lokata Dodatkowa Citi Handlowy to lokaty nieodnawialne. W przypadku zerwania lokaty odsetki nie będą naliczone, nie można będzie również skorzystać z kolejnej lokaty w ramach oferty Wybieram Citigold. Konto z Lokatą 6,5%.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROMOCJI

Dodatkowe inf. w regulaminie na citibank.pl/files/documents/accounts/wybieram-citigold-konto-z-lokata-65.pdf oraz na stronie oferty, na którą odsyłamy.

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

5,1% lokata Na Start InBank

5,1% lokata Na Start InBank

PKO Konto za Zero - konto osobiste w PKO Banku Polskim

PKO Konto za Zero – konto osobiste w PKO Banku Polskim

Konto Przekorzystne Pekao z premią 200 zł (i 7% dla oszczędzających)

Konto Przekorzystne Pekao z premią 200 zł (i 7% dla oszczędzających)


Podziel się opinią / komentarzem

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*