FRANKOWICZE, kredyty we frankach

Frankowicze: Co z projektem ustawy Dudy na prezydent.pl po 15.01.2016?

Godło i PREZYDENT.PL

Co dzieje się z projektem ustawy dla Frankowiczów? Frankowicze, kredyty frankowe, walutowicze i kurs sprawiedliwy – materiały związane z kredytami walutowymi znalezione na oficjalnej stronie internetowej obecnie urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Co znaleziono na temat kredytów walutowych na www.prezydent.pl od dnia 15.01.2016? – prezydent Andrzej Duda

W poprzednim wpisie dotyczącym materiałów związanych z kredytami frankowymi znalezionymi na prezydent.pl podałem najważniejsze wydarzenia dotyczące Frankowiczów i kredytów we frankach przed ukazaniem się projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron.

 

Jak wiemy, 15 stycznia 2016 ogłoszono projekt ustawy dla Frankowiczów o sposobach przywróceniu równości stron. Projekt ten zawiera rozwiązania dotyczące spreadów walutowych, mechanizmy służące do restrukturyzacji kredytów walutowych.

 

 

Znalezione materiały prezentuję od najstarszych do najnowszych. W niektórych przypadkach może to być streszczenie znalezionego artykułu, w innych cytat ze strony (oznaczam je kursywą). W każdym przypadku podaję link do oryginalnego zasobu (w tytule streszczenia) aby zainteresowani czytelnicy mogli zapoznać się z pełną/oryginalną treścią prezentowanych materiałów, załączam też datę udostępnienia wpisu na stronie prezydent.pl.

 

 

15 stycznia minął, co dzieje się w sprawie kredytów walutowych i co możemy znaleźć na prezydent.pl?

 

Piątek, 15 stycznia 2016
„Kredyty walutowe będą przeliczane po tzw. kursie sprawiedliwym”

(przypomnienie)

[…]
Przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po tzw. kursie sprawiedliwym zakłada projekt ustawy o „sposobach przywrócenia równości stron” w umowach na kredyty walutowe.

[…]
Kurs „sprawiedliwy” ma być indywidualnie wyliczany dla każdego kredytobiorcy.

[…]
Informująca o szczegółach projektu, mec. Aneta Frań-Adamek mówiła, że w przypadku spreadów, kredytodawca będzie zobowiązany do dokonania wyliczeń różnic między stosowanym przez niego kursem, a kursem NBP. – Suma będzie odejmowana na wniosek konsumentów od kwoty przeznaczonej do spłaty.

Projekt, jak mówiła, zawiera zapisy o trzech rodzajach restrukturyzacji kredytów. Będzie to restrukturyzacja dobrowolna, przymusowa, a także przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

– Restrukturyzacja dobrowolna jest to restrukturyzacja, która zakłada dobrowolność ze strony banków. Bank musi zgodzić się na zmianę umowy, jaką ma zawartą z konsumentem i na warunkach określonych szczegółowo w ustawie dochodzi do aneksowania umowy. Konsument spłaca swoje zadłużenie po „kursie sprawiedliwym” – wyjaśniła Frań-Adamek.

Procedura przymusowa będzie miała z kolei zastosowanie w przypadku, kiedy bank nie zastosuje procedury dobrowolnej. – Będzie ona wszczynana na wniosek konsumenta. Konsument wiedząc, jaki jest „kurs sprawiedliwy” w jego przypadku, składa wniosek, aby mógł on dokonywać spłaty kredytu po tym „kursie sprawiedliwym”, który jest wyliczany raz – kontynuowała mecenas.

[…]
Ustawa będzie odnosić się do kredytów „denominowanych” we wszystkich obcych walutach, nie tylko frankach.
[…] (dostęp 2016.01.23 19.06)

 

 

Czwartek, 21 stycznia 2016
Ważne, żeby przyszła ustawa była dopracowana

[…]
Czy może zostać wpisany do projektu ustawy próg dochodowy? Taką propozycję wysunął wicepremier Mateusz Morawiecki...
Pan premier wspominał publicznie o takim pomyśle i rozumiem przesłanki, które uzasadniają tego typu rozwiązanie. Jednak Kancelaria Prezydenta z różnych powodów, konstytucyjnych, jak i pragmatycznych, nie rozważała uzależnienia możliwości skorzystania z narzędzi prawnych przyszłej ustawy od kryterium dochodowego czy np. metrażowego. Wychodzimy bowiem z założenia, że swego czasu duża grupa osób, którym ze strony państwa należy się szczególna ochrona – to znaczy konsumentów – została zbyt silnie „zachęcona” do skorzystania z kredytu, którego ryzyka nie miała szansy właściwie ocenić, a zarówno profesjonalne podmioty rynkowe, jak i państwo, nie okazały się w tej sprawie pomocne. Dotknęło to tak samo osób ubogich, jak i nieco bogatszych.

[…]
Po zaprezentowaniu projektu pojawiło się wiele opinii krytycznych dotyczących choćby wyjątkowo skomplikowanej procedury wyliczania tzw. kursu sprawiedliwego, którą niewielu Polaków posiadających kredyty jest wstanie zrozumieć. Czy każdy, kto posiada taki kredyt, będzie mógł z ustawy skorzystać?
Zakres podmiotowy ustawy jest szeroki, regulacja nie dotyczy zresztą tylko kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Jeśli chodzi o opłacalność skorzystania z ustawy, zaproponowana instytucja tzw. kursu sprawiedliwego zakłada, że każdy będzie mógł ocenić swoją sytuację związaną z kredytem i oszacować korzyści ze skorzystania z ustawy. Dla jednych efekty finansowe – nazwijmy je zyskami – będą większe, dla innych mniejsze. Wynika to z faktu, że w przeszłości kursy walut były na różnym poziomie, a osoby posiadające kredyty indeksowane i denominowane posiadały pewien handicap w stosunku do kredytobiorców złotówkowych. Koncepcja regulacji kalkuluje te zjawiska. I tutaj rodzi się odpowiedź na pierwsze pytanie o skomplikowany mechanizm liczenia „kursu sprawiedliwego”. Ja także chciałbym, aby ustawa była krótka, prosta i dobra dla wszystkich, ale, niestety, dotychczasowe prace wyraźnie wskazują, że łączne osiągnięcie tych celów jest niemożliwe. Zakładam, że jeśli ustawa wejdzie w życie, realizujące ją podmioty poprzez pełne informowanie klientów i tworzenie czytelnych kalkulatorów ułatwią wszystkim przebrnięcie przez całą procedurę restrukturyzacyjną.

[…]
Jak ma wyglądać dalszy kalendarz prac nad tym projektem? Czy jeszcze w tym półroczu projekt ma szanse trafić do Sejmu?
Poprosiliśmy KNF o możliwie szybkie prace nad koncepcją w celu oszacowania jej skutków głównie dla sektora bankowego. Wiem, że nie jest to zadanie łatwe i wymaga czasu, ale nie widzę powodów, by cały proces przygotowania inicjatywy ustawodawczej prezydenta miałby zakończyć się później niż wskazana przez państwa data.
[…] (dostęp 2016.01.23 19.25)

 

Czwartek, 21 stycznia 2016
Konsultacje z audytorami finansowymi

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w czwartek spotkanie Macieja Łopińskiego, Sekretarza Stanu w KPRP, z ekspertami rachunkowości i audytu finansowego z czołowych firm doradczych funkcjonujących w Polsce oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego. Było ono poświęcone dyskusji i wyrażeniu opinii o propozycji regulacji dotyczącej tzw. kredytów walutowych, którą Kancelaria Prezydenta RP przedstawiła podczas konferencji prasowej w piątek 15 stycznia 2016 r. 

[…]
Uczestnicy zgodzili się, że problem hipotecznych kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych jest istotny zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków. Stąd – jako poważny dla polskiej gospodarki – wymaga odpowiedzialnego rozwiązania.

[…]
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta podkreślili otwartość na propozycje i zadeklarowali wolę wprowadzenia zasadnych poprawek w treści regulacji.
[…] (dostęp 2016.01.26 20.07)

 

 

Wtorek, 9 lutego 2016
Zaproponowaliśmy kompromis między oczekiwaniami frankowiczów i interesem banków

Utracone korzyści banków związane z wejściem w życie rozwiązań dot. kredytów walutowych można by rozłożyć w czasie. Pracujemy nad takim rozwiązaniem – powiedział PAP minister Maciej Łopiński.
Minister Łopiński wyraził nadzieję, że Komisja Nadzoru Finansowego w marcu – zgodnie z zapowiedziami – przedstawi skutki finansowe prezydenckiej propozycji dot. kredytów walutowych.

Pytany, co jeśli KNF wskaże, że takie rozwiązanie zdestabilizuje sektor bankowy, odparł: Zwracaliśmy się do KNF o przedstawienie realnych wyliczeń. Pracujemy nad takim rozwiązaniem, które spowodowałoby, że utracone korzyści bankowe można by rozłożyć w czasie.
[…](dostęp 2016.02.18 18.45)

 

 

Piątek, 19 lutego 2016
Spotkanie z przedstawicielami Związku Banków Polskich

[…]
Omawiano m.in. potencjalne konsekwencje procedowania i przyjęcia przedstawionej przez Kancelarię Prezydenta RP propozycji ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i pożyczki.

[…]
Uczestnicy spotkania ustalili, że w celu wypracowania rozwiązania gwarantującego stabilność finansową państwa i jednocześnie rozwiązującego systemowy problem funkcjonowania na rynku dużego portfela kredytów denominowanych i indeksowanych, konieczne są dalsze prace.
[…](dostęp 2016-03-04 06:30)

 

Wtorek, 23 lutego 2016
Konsultacje dotyczące ustawy o kredytach walutowych

[…]
We wtorek odbyło się kolejne spotkanie z ekspertami w dziedzinie rachunkowości i audytu finansowego. O konsekwencjach finansowo-księgowych przedstawionego przez Kancelarię Prezydenta RP projektu ustawy dyskutowali w Pałacu Prezydenckim przedstawiciele czołowych firm doradczych funkcjonujących w Polsce oraz Ministerstwa Finansów.

[…]
Celem konsultacji jest m.in. wypracowanie mechanizmu pozwalającego na bezpieczne dla sektora bankowego i finansów publicznych rozłożenie kosztów regulacji na lata.
(dostęp 2016-03-04 06:38)

 

Na prezytent.pl cisza, KNF wyliczyła koszty przewalutowania kredytów frankowych

 

Wtorek, 15 marca 2016
Oświadczenie KPRP ws. wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała swoją opinię na temat finansowych skutków wprowadzenia mechanizmów, zawartych w propozycji regulacji związanej z kredytami hipotecznymi odnoszonymi do walut obcych.

Kancelaria Prezydenta RP uznaje wyliczenia Komisji za podstawę do dalszych rozmów na temat ostatecznego kształtu regulacji. Jednocześnie Kancelaria czeka na odpowiedź KNF na drugie pismo KPRP, dotyczące informacji o portfelach kredytów hipotecznych i sytuacji banków.

Dla KPRP priorytetem jest pomoc kredytobiorcom, przy zachowaniu stabilności finansowej państwa i sektora bankowego.
(dostęp 2016-06-28 23:08)

[…]

 

Wtorek, 07 czerwca 2016
Zespół niezależnych ekspertów proponuje rozwiązania ws. kredytów frankowych

– Projekt ustawy dotyczący frankowiczów zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców – powiedział we wtorek na konferencji prasowej prof. dr hab. Witold Modzelewski, członek zespołu niezależnych ekspertów, którzy pracowali nad tzw. ustawą frankową.

[…]

Prof. Modzelewski podał, że projekt określa metody rozwiązania pięciu istotnych zagadnień związanych z problemem frankowiczów.

– Po pierwsze problem zwrotu tzw. spreadów, czyli kwot, które zostały pobrane przez banki w związku ze sprzedażą (…) dewiz kredytobiorcom. Po drugie jest to tak zwane odwalutowanie (…)” – powiedział. Dodał, że trzecim elementem do rozwiązania jest okres, gdy kredyty były spłacane. – Tu sięgamy do kilku dróg, m.in. inspirując się bardzo ważnym doświadczeniem i propozycją projektu Kancelarii Prezydenta dotyczącą kursu sprawiedliwego – wskazał.

– Po czwarte jest to problem zwrotu lokalu, który był przedmiotem zabezpieczenia (…) i wygaśnięcia zobowiązań z tego tytułu. Po piąte musimy rozwiązać problem skutków o charakterze bilansowym, rachunkowym, ekonomicznym zastosowania metod restrukturyzacji – powiedział.

Jak dodał, w tym ostatnim przypadku zaproponowano szczególne rozwiązania, które były częściowo wzorowane na tym, co było w projekcie prezydenckim, ale także brano pod uwagę „inne doświadczenia”. – Najważniejsze jest to, że ustawa zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców i ostatecznego zamknięcia owego sporu, który niestety ciągle jest – powiedział Modzelewski.

[…](dostęp 2016-06-28 23:14)

 

 

Wtorek, 09 czerwca 2016
Debata KPRP: Bezpieczne rozwiązanie problemu kredytów walutowych

– Kredyty walutowe były ogromnym impulsem dla gospodarki – ocenili przedstawiciele banków podczas debaty dot. frankowiczów. Reprezentanci kredytobiorców zarzucali bankom przerzucenie na nich całego ryzyka walutowego. Według UOKiK przyszła ustawa ws. frankowiczów musi rozwiązać całość problemu.

[…]

– Był to ogromny impuls dla gospodarki, ogromne wpływy do budżetu i setki tysięcy miejsc pracy w warunkach braku stabilnego wieloletniego programu rządowego budownictwa mieszkaniowego – zaznaczył Pietraszkiewicz. Jak dodał kredyty walutowe były zgodne z prawem, a nikt nie mógł przewidzieć tego, co się stanie po 2007 r. Według Pietraszkiewicza obecnie nie ma uzasadnienia, ani przyzwolenia na preferowanie klientów walutowych względem bardziej obciążonej i trzy razy liczniejszej grupy kredytobiorców złotowych.

[…]

Z przedstawicielem banków polemizowali reprezentanci kredytobiorców. Według nich wykształceni bankowcy wiedzieli o ryzyku walutowym, z tym, że ryzyko to było w pełni przerzucane na kredytobiorców. Zdaniem Macieja Pawlickiego ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu bank powinien dostać „dokładnie tyle, ile w uczciwym zamiarze spodziewał się dostać oferując kredyt i nic więcej”.

Jak zaznaczył Pawlicki przyszła ustawa dotycząca frankowiczów „nie może być ustawą o pomocy”, bowiem kredytobiorcy chcą „prawdy i sprawiedliwości”. – Nie może ona też dzielić kredytobiorców, nie może unikać jasnego stwierdzenia złamania prawa w przypadku kredytów walutowych – podkreślił.

[…]

Prezes UOKiK Marek Niechciał uważa, że wprowadzana zmiana musi rozwiązywać całość problemu, a propozycja ZBP, by pomoc otrzymywali tylko kredytobiorcy w najtrudniejszej sytuacji, tego problemu nie rozwiązuje. – Nikt nie wie bowiem, czy frank nie będzie kosztował np. 6 zł, czy 8 zł – dodał.

[…]

Zespół ekspertów Kancelarii Prezydenta w przedstawionych we wtorek założeniach ustawy dot. frankowiczów zarekomendował m.in. takie rozwiązania: zwrot części spreadów, cztery warianty „kursu sprawiedliwego” – do wyboru przez kredytobiorcę, przewalutowanie kredytu po obecnym kursie, a nawet zwrot nieruchomości.

[…](dostęp 2016-06-28 23:21)

 

Ciąg dalszy nastąpi …, po ukazaniu się nowych materiałów na stronie www.prezydent.pl.

 

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

⚡Premia za mKonto Intensive mBank w promocji - do 300 zł w gotówce

⚡Premia za mKonto Intensive mBank w promocji – do 300 zł w gotówce

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej - kampania pożyczki Smartney

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej – kampania pożyczki Smartney

HIT❗ Konto Jakże Osobiste Alior Bank z premią do 350 zł i ⚡1% na koncie oszczędnościowym Alior oraz 1% zwrotu za płatności

HIT❗ Konto Jakże Osobiste Alior Bank z premią do 350 zł i ⚡1% na koncie oszczędnościowym Alior oraz 1% zwrotu za płatności

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%


Podziel się opinią / komentarzem

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*  

5 komentarze

 1. Tomasz wyraził(-a) opinię:

  2 Sierpień 2016 Nie będzie przeliczenia po kursie sprawiedliwym co oznacza , że w Polsce nie ma Prawa i Sprawiedliwości, a my kredytobiorcy nadal będziemy płacić dwukrotnie więcej niż powinniśmy na Lexusy dla dyrektorów banków i dzieci polityków , którym pracę w bankach obiecano. Ja i moi krewniacy wyciągamy wnioski i w następnych wyborach odrzucimy kłamców wyborczych.

 2. franek wyraził(-a) opinię:

  Kolejny zespół, kolejne pomysł, a ja tylko nerwoeo patrzę na to co się dzieje na świecie i na podążające za tym notowania chf. Ja też mogę mieć pomysły. Ale kiedy to się w końcu skończy, kiedy pomysły przestaną być pomysłami i będzie jakieś konkretne rozwiązanie?

 3. admin wyraził(-a) opinię:

  Dodane wpisy z dn. 19 lutego (spotkanie z przedstawicielami Związku Banków Polskich) i 23 lutego (Konsultacje dotyczące ustawy o kredytach walutowych).

  • admin wyraził(-a) opinię:

   Dodano wpisy: z 15 marca dot. Oświadczenie KPRP ws. wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego, z 07 czerwca w którym Zespół niezależnych ekspertów proponuje rozwiązania ws. kredytów frankowych oraz z 09 czerwca Debata KPRP: Bezpieczne rozwiązanie problemu kredytów walutowych