Kody MCC, Lista kodów MCC (Merchant Category Code)

Kody MCC, lista kodów MCC (Merchant Category Code)

które zostały użyte we wpisach bankomaniacy.pl

 

MCC Number /
Nr kategorii MCC
Merchant Category Group for Oper /
Grupy kodów kategorii
Artykuł/-y, w których użyto
KOD MCC
5172 Stacje paliw Do 10% zwrotu Toyota Bank
5541 Stacje paliw Do 10% zwrotu Toyota Bank
5542 Stacje paliw Do 10% zwrotu Toyota Bank
5983 Stacje paliw Do 10% zwrotu Toyota Bank
9752 Stacje paliw Do 10% zwrotu Toyota Bank

 
Zobacz też Lista kodów MCC