Otrzymaj zwrot 1500 zł – Kod rabatowy „Zwrot1500” od Smartney

Weź pożyczkę Smartney, użyj kodu rabatowego Zwrot1500 i zgarnij nagrodę – 💰zwrot 1500 zł w gotówce na Twoje konto bankowe. Promocja dla nowych klientów Smartney na kwotę min. 50 tys. zł ograniczona czasowo tylko ⏰ do 17 marca 2024 r., oferta łączy się z innymi promocjami Smartney – sprawdź Mega Zwrot 1500.

Smartney 1500 zł z kodem Zwrot1500

 

Mega zwrot

Mega Zwrot 1500 – oferta wystartowała 4.03.2024 r. i ma być dostępna ⏰do 17.03.2024 r., promocyjny zwrot dotyczy klientów Smartney, którzy w okresie obowiązywania promocji (czyli do 17 marca br) spełnią łącznie poniższe warunki:

  • jest to in pierwsza umowa pożyczki – tj. nie zawierali wcześniej umów ze Smartney
  • złożą wniosek na stronie oferty na kwotę min. 50 000 zł (całkowita kwota kredytu) i nie odstąpią od umowy pożyczki
  • w polu kod rabatowy wpiszą słowo Zwrot1500

Ważne:

  • wniosek należy złożyć na stronie Smartney albo telefonicznie ale wyłącznie przy udziale wewnętrznego Call Center Smartney – wniosek o zawarcie tej umowy pożyczki nie może być zawarty przy udziale zewnętrznego pośrednika kredytowego
  • 3 raty w terminie – należy terminowo spłacić przynajmniej 3 pierwsze raty pożyczki (my rekomendujemy spłatę wszystkich rat w terminie), przy czym Smartney dopuszcza opóźnienie nie więcej niż 2 dni w stosunku do daty wymagalności raty

Wspomniana powyżej całkowita kwota pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, nieobejmująca kredytowanych kosztów pożyczki (prowizji), które Smartney udostępnia na podstawie umowy pożyczki. Z promocji Mega Zwrot 1500 można skorzystać tylko 1 raz w trakcie jej trwania. Informujemy też, że nie jest to promocja bankowa.

 

Nagroda 1500 zł w promocji

Promocja Smartney „Mega Zwrot 1500” polega na przyznaniu kredytobiorcy nagrody w wysokości 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy brutto)

💸Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy, na który została wypłacona kwota pożyczki. Wypłata będzie miała miejsce w terminie 14 dni od terminu płatności 3 raty pożyczki, przelew nagrody na rachunek bankowy stanowi potwierdzenie wypłaty nagrody.

Nagroda jest wolna od podatku, tj. w dniu wejścia w życie niniejszej promocji obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie którego, kwota wypłacanej uczestnikowi nagrody jest wolna od podatku. Promocja łączy się z innymi programami promocyjnymi i promocjami udostępnianymi przez Smartney, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nagród z tytułu uczestnictwa w różnych programach promocyjnych i promocjach, nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym, kwoty wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z dnia 9 lutego 2024 r. Dz.U. z 2024 r., poz. 226 ze zm).

Dodatkowe informacje o promocji Mega Zwrot 1500 w regulaminie na api.smartney.pl/dokumenty-do-pobrania/Regulamin_Promocji_Mega_Zwrot_1500.pdf oraz na stronie oferty, na którą odsyłamy:

Pożyczka Smartney z kodem rabatowym „Zwrot1500”

i przypominamy, że promocja Mega Zwrot 1500 obowiązuje jedynie 🕔do 17.04.2024 r., nie zapomnij użyć kodu rabatowego Zwrot1500 – zapraszamy również na stronę kod rabatowy Smartney.

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

5,25% Lokata FACTO (bez konta) ⭐ Facto Opinie i oprocentowanie

5,25% Lokata FACTO (bez konta) ⭐ Facto Opinie i oprocentowanie

Pierwsza pożyczka Vivus za 0 zł – od 100 do 3000 zł od Vivus na 61 dni z RRSO 0%

Pierwsza pożyczka Vivus za 0 zł – od 100 do 3000 zł od Vivus na 61 dni z RRSO 0%

Motokarta Citibank-BP z bonusem do 1200 zł

Motokarta Citibank-BP z bonusem do 1200 zł


Podziel się opinią / komentarzem

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*