FRANKOWICZE, kredyty we frankach

Kredyty walutowe, klauzule abuzywne i porady prawne dla Frankowiczów

Kilka dni wcześniej umieściliśmy na blogu wpis poświęcony klauzulom niedozwolonym we frankowych umowach kredytowych. Był to pierwszy wpis z tego cyklu. Ukazało się również coraz więcej informacji związanych z przewalutowaniem kredytów walutowych i pomocą dla Frankowiczów. Coraz więcej mówi się również o mechanizmach dobrowolnego przewalutowania kredytów.

W dzisiejszej odsłonie przyjrzymy się im bardziej szczegółowo, ale w nawiązaniu do zaplanowanych porad prawnym dla Frankowiczów. Dlaczego?

Franki

źródło grafiki: wiadomosci.radiozet.pl

Udając się na spotkanie (pierwsze 13 stycznia we Wrocławiu) warto się do niego przygotować. Eksperci zapewne odpowiedzą również na pytania ogólne, ale uogólnianie problemu nie jest w tym przypadku zbyt dobre, gdyż każda umowa jest inna!

Zanim udasz się na spotkanie, warto wiedzieć coś więcej niż to, że masz kredyt CHF/EUR. Musisz mieć świadomość, że eksperci udzielą Ci bardziej szczegółowych informacji, jeżeli

 • będziesz zadawać konkretne pytania czy
 • będziesz pytać o wybrane zapisy z umowy.

Na szczegółowe przejrzenie na spotkaniu całej umowy może również nie być czasu. Poza tym nie wiadomo jak duża będzie kolejna chętnych do uzyskania porady prawnej.

W tym wpisie chcemy Ci przedstawić podstawowe pojęcia kredytowe, zahaczymy również o klauzule abuzywne. W kolejnym przyjrzymy się bardziej szczegółowo wspomnianym klauzulom niedozwolonym. Znajomość tych zagadnień może przydać Ci się na spotkaniu. Być może w ten sposób pominiesz niepotrzebne „wiadomości wstępne”, a skupisz się na kluczowych kwestiach związanych z Twoją umową kredytową. Zapoznaj się również ze źródłem, na podstawie którego opieramy nasz wpis (99 stron).

 

 

Oprocentowanie kredytów PLN i „walutowych”

W okresie największego boomu kredytowego, czyli w latach 2005 – 2008 kredytobiorcy decydowali się na zaciągnięcie kredytu denominowanego lub indeksowanego w CHF. Dlaczego tak się działo? Otóż dzięki takiemu rozwiązaniu byli w stanie uzyskać wyższe kwoty kredytu, przy (teoretycznie) niższym koszcie ich obsługi oraz tej samej zdolności kredytowej.

W tamtym czasie występowała znacząca różnica w oprocentowaniu kredytów złotowych i walutowych. Kredyty hipoteczne, to z reguły kredyty o relatywnie wysokiej wartości, udzielane na stosunkowo długie okresy. W przypadku kredytów hipotecznych, w początkowym okresie spłaty dominuje rata odsetkowa (sprawdź to w swoim harmonogramie spłat rat), która oczywiście wpływa na ostateczną wysokość raty, a co za tym idzie i możliwość obsługi / udzielenia kredytu. Dzieje się tak ze względu na odwrotne powiązanie zdolności kredytowej i poziomu stóp procentowych, czyli:

 • im niższa stopa procentowa, tym wyższa zdolność kredytowa – gdyż spłacasz niższe raty i na odwrót
 • im wyższa stopa procentowa, tym niższa zdolność kredytowa

Mówiąc bardziej po ludzku i opierając się na przykładzie ze strony rf.gov.pl:

W lipcu 2008 r. stawka LIBOR3M, która zwykle stanowi jeden ze składników oprocentowania kredytu, wynosiła 2,79%, a średnia marża dla kredytów we frankach szwajcarskich ustalana była na poziomie ok. 1,5%, co pozwalało na uzyskanie oprocentowania kredytu na poziomie ok. 4,2%. Dla porównania, dla kredytów udzielonych w złotych stawka WIBOR3M wynosiła 6,66%, średnia marża ok. 1,5%, co kształtowało oprocentowanie na poziomie ok. 8%. Efektem powyższego była znacząca różnica w wysokości raty. W przypadku kredytu w wysokości 300 000 zł zaciągniętego w złotych miesięczna rata do spłaty wynosiła ponad 2100 zł, natomiast dla kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, lub indeksowanego do tej waluty, przeliczonego po aktualnym kursie wymiany walut, ok. 1400 zł. 

To jest oczywiście tylko przykład. Być może Tobie udało się wynegocjować lepsze warunki, niż opisywane powyżej.

Czytaj dalej →


FRANKOWICZE, kredyty we frankach

Klauzule niedozwolone / abuzywne we frankowych umowach kredytowych (Frankowicze)

Niedozwolone zapisy tzw. klauzule abuzywne we frankowych umowach kredytowych (Frankowicze).

klauzule abuzywneWielokrotnie na blogu poruszaliśmy temat kredytów frankowych, przechodząc poprzez różne zagadnienia z tym związane, począwszy od pierwszego projektu ustawy Dudy, pisaliśmy o spotkaniu J. Kaczyński – V. Orban, o materiałach znalezionych na prezydent.pl.

W końcu nastąpił dzień, gdy światło dzienne ujrzały rozwiązania dotyczące spreadów walutowych, mechanizmy służące do restrukturyzacji kredytów walutowych oraz tak zwany kalkulator kursu sprawiedliwego. Potem mieliśmy obniżeniu ratingu dla Polski, a następnie liczyła, liczyła i w końcu KNF wyliczyła koszty przewalutowania kredytów frankowych, co skutkowało tym, że przewalutowania nie będzie, jedynie zwrot spread, aż pojawił się Brexit w GB. Na bazie tego wróciły, trzy pomysły na przewalutowanie kredytów walutowych, zaczęło się też pojawiać coraz więcej pozwów zbiorowychFrankowicze też coraz częściej zaczynają wygrywać z bankami, a w USA wygrał Trump.

Aż w końcu Prezydent dwukrotnie przeprosił frankowiczów za brak obiecanej pomocy i zaznaczył, że przewalutowanie wszystkich kredytów frankowych mogłoby dziś doprowadzić do krachu. I bazując na ostatnich słowach prezydenta w sprawie posiadaczy kredytów CHF napisaliśmy pierwszy poradnik co robić, jeżeli pomocy dla Frankowiczów nie będzie.

W bieżącym wpisie, trochę na kanwie poradnika, postanowimy przyjrzeć się klauzulom niedozwolonym (abuzywnym) w umowach kredytowych CHF.

 

Klauzule niedozwolone – teoria

Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowa, nie tylko umowach kredytowych CHF, to postanowienia i zapisy które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Przykłady klauzul niedozwolonych mogą Państwo znaleźć na stronie UOKiK, wybrane (ostatnia kolumna = USŁUGI BANKOWE, wyszukiwane słowo klucz „kredytobiorcę” – kopalnia wiedzy o klauzulach abuzywnych, 1731 stron!):

 • „Odmowa przyjęcia przez Kredytobiorcę wypowiedzenia Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej lub adnotacja poczty „nie podjęto w terminie” (awizo), wywołuje skutki doręczenia.
 • doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze określone w art. 138 kodeksu postępowania cywilnego tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy domu lub organowi gminy lub też osobie upoważnionej do odbioru pism oraz określone w art.139 Kodeksu postępowania cywilnego.”
 • „O zmianach oprocentowania kredytu Bank będzie informował Kredytobiorcę i Poręczycieli przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrali i Oddziałów”
 • „Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu ubezpieczenia
  przypada w miesiącu, w którym do Banku wpłynie dostarczony przez Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 2 ust 5, z prawomocnym wpisem hipoteki/hipotek na rzecz Banku”
 • „Koszt pojedynczej windykacji telefonicznej (monit telefoniczny): 6 PLN (…) Opłata jest naliczana za telefoniczną obsługę przeterminowanego zadłużenia gdy kwota zaległości jest większa niż 10 zł, także w sytuacji
  pozostawienia informacji na automatycznej sekretarce oraz w sytuacji gdy połączenie nie zostanie odebrane przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę”
 • „mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: […] 2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego
  zabezpieczenia o ile Kredytoborca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu, 4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
  5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościoworozliczeniowego
  eKonto, 7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie”

Czytaj dalej →