Poradniki

Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

01 kwietnia ruszył rządowy program wsparcia rodzin Rodzina 500+. Z pomocy państwa skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci, które są w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

PKOBP-rodzina-500plusProgram Rodzina 500+

O programie Rodzina 500+ pisaliśmy pod koniec marca, tuż przed udostępnieniem możliwości składania wniosków.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Jest wiele opcji złożenia wniosku. Wnioski można składać w wersji papierowej w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania. Można go złożyć osobiście, wysłać listem poleconym albo przez internet. Ale o wiele łatwiej i bez ruszania się z domu, można zrobić to za pośrednictwem banku. Lista banków jest długa i nie jest wykluczone, że bank, w którym masz rachunek również uczestniczy w programie Rodzina 500+, wniosek możesz złożyć w systemie bankowym praktycznie bez wychodzenia z domu.

Zobacz co to jest program Rodzina 500+ oraz jak złożyć wniosek w kilku (wybranych) bankach

 

 

Rodzina 500+ Bank PKO BP

Jeżeli posiadasz rachunek w banku PKO BP, to wniosek Rodzina 500+ złożysz online w serwisie nowe iPKO

 • wniosek znajdziesz po zalogowaniu do serwisu iPKO, w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski do złożenia”
 • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu iPKO,  nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby
 • uwaga: wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu nowe iPKO, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w PKO Banku Polskim za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego
 • jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny,
 • o wniosku Rodzina 500+ w banku PKO BP pisaliśmy pod koniec marca (odnośnik dostępny jest powyżej).

PKO BP konto ZA ZERO

 

Rodzina 500+ Bank Millennium

Jeśli posiadasz rachunek w Banku Millennium, to wniosek w programie Rodzina 500+ możesz złożyć w systemie Millenet – poniżej prezentuję tylko wybrane etapy składania wniosku, pełen tutorial znajdziesz tutaj:

 • zaloguj się do systemu Millenet
 • po zalogowaniu do systemu Millenet wybierz w lewym górnym rogu na stronie głównej przycisk „Wnioskuj”,
 • następnie wybierz wnioski i umowy i z listy dostępnych wniosków wybierz Wniosek Rodzina 500+

Bank Millennium Konto 360°
500 plus Millennium500+ Millennium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym etapie wybierz

 • aplikowanie o zasiłek na pierwsze dziecko
 • aplikowanie o zasiłek na drugie i kolejne dziecko

500+ Millennium

Podaj dane organu pomocy społecznej, do którego skierowany zostanie Twój wniosek

500+ Millenium dane ośrodka pomocy społecznej

W kolejnym kroku wybierz numer rachunku, na który kierowane będzie świadczenie wychowawcze. Lista domyślnie pokazuje konta dostępne w Banku Millennium, możesz również ręcznie zdefiniować numer konta w innym banku.

Podaj dane dziecka/dzieci

500+ Millennium dane dziecka

oraz Twoje dane

W kolejnym etapie wypełnij stosowne oświadczenia

500+ Millennium oświadczenia

Możesz również dodać stosowne załączniki (kolejny etap).

Ostatni etap, to podsumowanie złożonych informacji – w tym momencie możesz jeszcze cofnąć się i poprawić wprowadzone dane:

500+ Millennium podsumowanie

Po wysłaniu wniosku zobaczysz ekran potwierdzenia, w tym momencie masz możliwość zapisania złożonego wniosku w formie pliku PDF na dysku swojego komputera.

Zalecamy zapis wniosku do pliku PDF lub jego wydruk – dane wniosku zostaną usunięte z systemu bankowego niezwłocznie po wysłaniu!
Bank Millennium Konto 360°

 

Rodzina 500+ mBank

Proces składania wniosku w mBank wygląda następująco (więcej informacji znajdziesz tutaj):

 • Wypełnij wniosek o świadczenie „Rodzina 500+” online w serwisie transakcyjnym. Znajdziesz go w sekcji „Pasaż > Market > Usługi” .Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie złożenia wniosku będzie dostępne w serwisie transakcyjnym  w sekcji „Pasaż > Złożone wnioski”.
 • REJESTRACJA WNIOSKU
  Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu emp@tia – Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Na tym etapie kończy się rola mBanku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
 • POTWIERDZENIE ODBIORU
  W ciągu 24 godzin z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl na e-mail wskazany we wniosku otrzymaszUrzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Podwierdzeniem Odbioru (UPO), które informuje, że wniosek został przekazany do obsługi przez Organ właściwy wskazany we wniosku.
 • ROZPATRZENIE WNIOSKU
  Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.Jeśli okaże się, że twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony – dostaniesz pisemne wezwanie od podmiotu realizującego świadczenie wychowawcze do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie będzie rozpatrywany.
 • INFORMACJA O DECYZJI
  Decyzję otrzymasz pisemnie od właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania. Jeśli złożysz wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku wniosków złożonych od 2 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc będzie do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.
 • WYPŁATA ŚWIADCZENIA
  W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi na rachunek wskazany we wniosku. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc w ramach Programu Rodzina 500+. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu, czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
  UWAGA! Jeśli złożysz wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W formie obrazkowej proces składania wniosku Rodzina 500+ wygląda następująco:

500+ mBank

500+ mBank

Statusy wniosku sprawdzisz w systemie mBank:

 • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia, należy go złożyć ponownie.

mBank eKonto ze zwrotem 50 zł za zakupy
 

Rodzina 500+ Bank Zachodni WBK

Proces składania wniosku w BZWBK wygląda następująco (więcej informacji znajdziesz tutaj):

 • zaloguj się do systemu BZWBK24 internet
 • wniosek znajdziesz w górnym menu pod logo 500+ lub w zakładce: Zamów produkty => Rodzina 500 PLUS => Złóż wniosek

500 plus BZWBK

Zakres wniosku  uzależniony jest od tego, czy ubiegasz się o świadczenie  na pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko czy też na drugie i kolejne dziecko.

Podczas wypełniania wniosku należy podać:

 1. Sposób odbioru świadczenia,
 2. Dane podstawowe wnioskującego o świadczenie,
 3. Dane dzieci,
 4. Dane członków rodziny,
 5. Oświadczenia o dochodach (tylko dla wniosków na pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko w oparciu o kryterium dochodowe),
 6. Pozostałe oświadczenia niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku.

Status wniosku złożonego w BZWBK24 internet znajdziesz w zakładce: Zamów produkty => Rodzina 500 PLUS => Złożone wnioski. Możesz sprawdzić statusy wyłącznie w etapie procesowania wniosku po stronie Banku.

 

Bank Zachodni WBK - Konto Godne Polecenia

 

 

Rodzina 500+ Inteligo

500 plus Inteligo

Proces składania wniosku w Inteligo wygląda następująco (więcej informacji znajdziesz tutaj):

 • Zaloguj się do konta Inteligo i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ („Oferty i wnioski”). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych w koncie Inteligo, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
 • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

W formie graficznej wygląda to następująco:

500+ Inteligo wniosek

Uwaga:

 • jeśli Twojej gminy nie ma na liście w koncie Inteligo, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w koncie Inteligo w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w koncie Inteligo oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego.
 • podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Inteligo w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez konto Inteligo do Organu prowadzącego w gminie.

Inteligo Konto Osobiste

 

 

 

Rodzina 500+ ING Bank Śląski

Proces składania wniosku w ING Banku Śląskim wygląda następująco (więcej informacji znajdziesz tutaj):

 • przygotuj się, zanim zaczniesz, zbierz niezbędne dokumenty i informacje. Wypełnienie wniosku może zająć nawet 30 minut,
 • zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej ING,
 • wypełnij wniosek, po jego wysłaniu przekażemy go do rządowego systemu emp@tia. Potwierdzenie odbioru otrzymasz w bankowości internetowej,
 • czekaj na decyzję, wnioski rozpatrują instytucje wskazane w ustawie (np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy). Od nich otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia.
 • korzystaj z pieniędzy, otrzymasz je po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrujących wniosek na wskazane w nim konto.

ING Bank Śląski Konto Direct
W formie graficznej ww proces wygląda następująco:

500+ ING Bank Śląski

Pieniądze będą wypłacane co miesiąc, do 30 września następnego roku, licząc od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeśli złożysz wniosek do 1 lipca 2016 r. otrzymasz wyrównanie za kwiecień, maj i czerwiec.

Pieniądze trafią na wskazane we wniosku konto. Wniosek trzeba składać co roku począwszy od 1 sierpnia.

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

Konto Oszczędnościowe Start - 5,5% do 200 tys. zł w Raiffeisen Digital Bank

Konto Oszczędnościowe Start – 5,5% do 200 tys. zł w Raiffeisen Digital Bank

Konto Przekorzystne Pekao z premią 200 zł (i 7% dla oszczędzających)

Konto Przekorzystne Pekao z premią 200 zł (i 7% dla oszczędzających)

Millennium Profit - konto oszczędnościowe 6% do 100 tys. zł (⚡edycja 60)

Millennium Profit – konto oszczędnościowe 6% do 100 tys. zł (⚡edycja 60)


Podziel się opinią / komentarzem

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*  

23 komentarze

 1. Asia wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Zawsze 500+ otrzymywaliśmy około 27 czy 28 danego miesiąca. A w tym miesiącu minął już 30 i nie ma przelewu. Czy też tak macie?

  • 123 wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

   My też nie mamy. Do nas też pieniążki przychodziły regularnie. Też koło 28.

 2. k wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  My też nie mamy, byliśmy dzisiaj w Ośrodku Pomocy Społecznej i podobno są opóźnienia w wypłatach, wielu osobom jeszcze nie wypłacili.

 3. xyz wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Ja 500+ też jeszcze nie mam.

 4. 1000plus wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  U nas też nic, a czekamy na 1000+. Ktoś wie do kiedy najpóźniej muszą to wypłacić? Bo może trzeba się upomnieć o odsetki ustawowe za zwłokę?

 5. Kaśka wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  My też ciągle nie mamy, choć decyzję otrzymaliśmy już jakiś czas temu. I znamy osoby, które już dostały 2 raty 500+ oraz takie, które nie dostały jeszcze 500+ w ogóle, mimo że też mają decyzję o przyznaniu 500+.
  Tak widzę, że to jest wypłacane w jakiejś bliżej nieokreślonej kolejności. Ale u nas ciśnienia nie ma, damy radę i bez 500+, ale jeśli dają, to dlaczego by nie wziąć.

 6. Ela wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Mamy

 7. zz wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Też dostaliśmy 500+ za 2 miesiące.

 8. kkk wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Miśka nie chcę Cię martwić, ale my już dostaliśmy 500+ za dwa miesiące :). Może udaj się gdzie trzeba i wyjaśnij to.

 9. Miśka wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Ktoś jeszcze nie dostał 500+? Bo wszyscy nasi znajomi już dostali. My ciągle nie dostaliśmy :(

  • Miśka wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

   W końcu dostaliśmy!! Dopiero wczoraj, ale za to hurtem za 4 miesiące, kasa przyda się na urlop.

 10. xyz wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Zanim dostaniecie jakąkolwiek kasę, to i tak ktoś będzie potwierdzał to.

 11. ttt wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Nie jesteśmy z Warszawy, sąsiednie województwo. Wniosek złożony zaraz na początku w trzecim czy czwartym dniu uruchomienia programu. Ale znamy takich, którzy złożyli wnioski później niż my i też jeszcze nie dostali kasy. Więc pewnie musicie cierpliwie czekać.

 12. Miśka wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  ttt jesteście z Warszawy? I kiedy składaliście wniosek?

 13. ttt wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Miśka to nie są plotki, my dostaliśmy 500+ pod koniec maja.

 14. Miśka wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Ani my ani kilkoro z naszych znajomych jeszcze nie dostaliśmy (Warszawa), choć krążą słuchy, że już niektórzy podostawali, ale nie wiem, czy to nie plotki.

 15. rkłos wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Dostał już ktoś?

 16. Lidka wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Ave 500 plusiaki. Jżeli składaliście wniosek na drugie i kolejne dziecko, a pierwsze pominęliście ze względu na dochody, to sprawdzcie, czy przypadkiem na pierwsze dziecko też nie należy się wam 500+. Jeśli z obliczeń wychodzi wam, że nieznacznie przekroczyliście próg dochodowy, to koniecznie zweryfikujcie to w waszym ośrodku pomocy społeczenj.
  Autentyczny fakt: nasi znajomi złożyli wniosek na drugie dziecko, bo sobie policzyli, że na pierwsze nie dostaną, bo zarabiają za dużo. Traf chciał, że przy wypełnianiu nwiosku pomylili się w danych dziecka – zrobili literówkę w miejscu urodzenia. Więc żeby nie stracić 500+ udali się do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprawić dane.
  Co się okazało? Miła pani urzędnik jeszcze raz zweryfikowała ich dochody i w ten sposób dostaną 500+ też i na pierwsze dziecko, bo w swoich wyliczeniach zapomnieli czegoś tam uwzględnić w swoich obliczeniach.
  Jeśli nieznacznie przekroczyliście próg dochodowy albo jesteście na granicy, to koniecznie idzcie do swojego ośrodka pomocy społecznej, zweryfikujcie to, a nuż też o czymś zapomnieliście i dostaniecie 500+ też na pierwsze dziecko. Nic nie tracicie,a możecie zyskać dodatkowe 500+!

 17. Monika 1500 plus wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Ze względu na dochody nam na prawdę się nie przelewa

 18. zainteresowany wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Monika od 1500, też jestem zainteresowany, napisz coś więcej jak udało ci się wyrwać dodatkowe 5 stów!

 19. Julita wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Monika, dlaczego 1500 zł? Na pierwsze dziecko też dostaniecie kasę?

 20. Monika 1500 plus wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Wychowuję trójkę dzieci ich wychowanie to to jest moja praca!!! W końcu praca kobiety będzie płatna i przestanie być bezpłatna brawo dla żądu!!! Mi też udało się złożyć wniosek a właściwie to mąż go złożył bo on ma konto w Mbanku. Powinniśmy dostać 1500 złoty i już nie mogę się doczekać kiedy otrzymamy pieniążki żeby zacząć godniej żyć bo z samej pensji męża jest nam ciężko. Może uda się nawet gdzieś wjechać na wakacje i trochę odłożyć na gorsze czasy i żeby 500+plus był jak najdłużej.

 21. Anka wyraził(-a) opinię o Wniosek Rodzina 500+ w PKO Bank Polski, Bank Millennium, mBank, BZWBK, Inteligo, ING Bank Śląski

  Wniosek jest prosty do złożenia bez problemu udało mi się złożyć wniosek w PKO.