Banki

Podstawowy rachunek płatniczy – darmowe konto bankowe, konto bez stałych dochodów

Nie masz stałych dochodów, więc nie posiadasz konta w banku? Skorzystaj z programu „Podstawowy rachunek płatniczy” i załóż konto w wybranym przez Ciebie banku zupełnie za darmo i bez żadnych dodatkowych warunków, to konto również dla osób bez stałych dochodów.

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 

Bezwarunkowo darmowe Nest

Polecamy w pełni funkcjonalne konta Nest Banku, które na chwilę aktualizacji niniejszego wpisu są rachunkami bezwarunkowo darmowymi (również wypłaty z bankomatów), ale nie posiadają ograniczeń, typowych dla podstawowych rachunków płatniczych:

Biznes Konto + terminal
Biznes Konto + terminal logo
Konto osobiste

ROR

Ekstra bonus

terminal za 0 zł +100 zł premi

Nest Konto
Nest Konto logo
Konto osobiste

ROR

Konto dla

klienci ind.

Biznes Konto
Biznes Konto logo
Konto osobiste

ROR

Konto dla

dla firm

 

Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy jest projektem Unii Europejskiej zakładającym dostęp do rachunku bankowego dla wszystkich obywateli UE oraz państw spoza UE przebywających legalnie na terenie Unii.

Podstawowy rachunek płatniczy dedykowany jest dla osób, które nie posiadają konta złotówkowego w innym banku. Osoba, która założy sobie taki rachunek będzie mogła wykonywać podstawowe operacje bankowe: wpłaty, przelewy, płatności internetowe, choć z pewnymi ograniczeniami (aktualizacja artykułu z lutego 2017).

 

Główne cechy

Zobacz czym charakteryzuje się Podstawowy Rachunek Płatniczy:

 • jest to usługa bankowa dedykowana dla osób, które nie posiadają rachunku złotówkowego w żadnym inny banku;

Bank Millennium Konto 360° + 200 zł premii

 • możliwość otwarcia podstawowego rachunku płatniczego mają osoby, które nigdy nie posiadały konta bankowego, jak i osoby, które z jakiegoś powodu zakończyły współpracę z dotychczasowym bankiem – masz już konto w banku? Przejdź do kolejnego akapitu;
 • podstawowy rachunek płatniczy mają obowiązkowo oferować wszystkie banki polskie oraz banki zagraniczne;
 • jeżeli nie będzie przeciwwskazań, to bank ma obowiązek podpisania umowy w ciągu maks. 10 dni od podpisania wniosku;

Fragment ustawy:

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji

Odsyłamy też na stronę z ustawą http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1997 a banner wskazuje na Rusz po 200 zł od Millennium – proste warunki zwalniające z opłaty za konto.

 

Masz już konto?

Posiadasz już konto w banku, a chcesz posiadać rachunek podstawowy? Jeśli nie masz dodatkowych zobowiązań obligujących Cię do utrzymywania takiego konta (np. kredyt), to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamknąć konto w dotychczasowym banku i otworzyć podstawowy rachunek płatniczy. Ale uwaga! Bank może odmówić uruchomienia podstawowego rachunku płatniczego, jeśli posiadasz już konto w innym banku.

A w jaki sposób bank sprawdzi, czy nie masz konta w innym banku? Zapewne skorzysta z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych

 

Operacje i koszty

Podstawowy rachunek płatniczy oferuje transakcje płatnicze takie jak:

 • otrzymywanie wpłat bezgotówkowych w ramach np. wynagrodzenia od pracodawcy, emerytury czy renty – wpływ nie muszą być regularne
 • opłacanie rachunków
 • nabywanie towarów i usług korzystając z karty płatniczej debetowej, przelewów albo polecenia zapłaty

ale już
BNP Paribas Powrót do szkoły

Usługa podstawowego rachunku płatniczego oferowana bezpłatnie ale z ograniczeniami, tj.

 • pierwsze pięć przelewów w miesiącu oferowanych jest bezpłatnie
 • pierwsze pięć wypłat z bankomatów oferowanych jest bezpłatnie

Za kolejne wypłaty z bankomatów i przelewy bank może, ale nie musi pobrać opłaty.

Banner obok wskazuje na promocję Powrót do szkoły i do 350 zł w bonach do Biedronki🐞 od BNP Paribas – do 350 zł do Biedronki i proste warunki zwalniające z opłaty za konto.

 

Wypowiedzenie umowy

Jeżeli Ty chcesz wypowiedzieć umowę o produkt bankowy (np. konto, kartę), to zazwyczaj obowiązuje Cię standardowy, 30 dniowy okres wypowiedzenia. Czy działa to również w drugą stronę? Oczywiście. Również bank może wypowiedzieć umowę o podstawowy rachunek płatniczy. Zobacz kiedy może to zrobić.

Bank może wypowiedzieć umowę o podstawowy rachunek płatniczy gdy:
Getin Bank Konto PROSTE ZASADY

 1. konsument umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał rachunek do celów niezgodnych
  z prawem;
 2. istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub mają związek z taką działalnością;
 3. na rachunku nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24 kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych;
 4. konsument podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, jeżeli podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku;
 5. konsument nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 6. konsument zawarł inną umowę rachunku płatniczego, który umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59 ia ust. 3, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Banner wskazuje na Konto Proste Zasady Getin Bank – bardzo proste zasady zwalniające z opłaty za konto.

Przypominamy też, że bank ma obowiązek poinformować Cię o wszelkich zmianach związanych z podstawowym rachunkiem płatniczym co najmniej 2 miesiące przed wejściem zmian w życie. A jeżeli nie posiadasz konto w innym banku, to bank nie może odmówić Ci założenia podstawowego rachunku płatniczego.

 

Czy warto?

Jeżeli chcesz mieć rachunek bankowy, ale zamierzasz korzystać z niego sporadycznie, to na pewno warto. Najlepszym przykładem może być konto dla emeryta/rencisty, na które wpływają świadczenia z ZUS/KRUS i które to środki są w całości wypłacane, a ich posiadacz posługuje się gotówką.

Podstawowy rachunek płatniczy sprawdzi się tu znakomicie, o ile oczywiście (jako jego posiadacz) nie przekroczysz limitu darmowych operacji, przy czym warto zwrócić uwagę na jeden zapis z ustawy:  obowiązek zapewnienia wypłaty w placówce poza godzinami pracy dostawcy następuje wyłącznie w przypadku gdy dostawca oferuje takie usługi – zapewne chodzi tutaj o bankomaty.

Podstawowy Rachunek Płatniczy sprawdzi się także jeżeli nie zechcesz skorzystać z produktów dodatkowych, np.:
Pekao SA Konto PRZEKORZYSTNE +200 zł premii

 • kredytu hipotecznego, choć historia współpracy z bankiem może mieć znaczenie jeżeli podstawowy rachunek płatniczy przekształcisz w „standardowe” konto;

Innym przykładem odbiorcy może być osoba bez stałych dochodów (praca dorywcza, student) albo dostępu do konta potrzebuje sporadycznie, np. do wykonania płatności za prąd, gaz itp. – banner wskazuje na Konto Przekorzystne Pekao SA z premią 200 zł (uwaga! ostatnie chwile promocji).

Czy usługa stanie się powszechna? Wątpimy. Według nas nie chodzi tutaj nawet o koszty otwarcia i obsługi rachunku. Osoby, które nie mają rachunku bankowego, prawdopodobnie nie mają go, gdyż nie chcą go mieć, ponieważ:

 • rachunek taki nie jest im do niczego potrzebny, wolą się posługiwać „żywą gotówką” albo
 • nie chcą dokumentować swoich wydatków – w systemach bankowych zawsze zostają „ślady” albo
 • korzystają z konta małżonka, ojca/matki itp.

Jeżeli należysz do grupy osób, które nie posiadają konta w banku, ale mimo wszystko chcesz taki rachunek uruchomić, to może zamiast podstawowego rachunku płatniczego warto zastanowić się nad założeniem w pełni funkcjonalnego konta bankowego, które również jest (albo może być) darmowe. Oczywiście na to pytanie odpowiedz sobie samodzielnie.

Poniżej prezentujemy kilka propozycji wraz z krótkim opisem (i szczegółowym na stronie promocji). I pamiętaj, że nie zawsze darmowe oznacza najlepsze.

 

Konta bankowe

Sprawdź inne konta bankowe, jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, niż tylko podstawowego rachunku płatniczego. Wybrane również bezwarunkowo darmowe, inne darmowe po spełnieniu prostych warunków. Znajdziesz tutaj również rachunki z ekstra premią lub bonusem, zapraszamy:

Konto JAKŻE Osobiste z premią
Konto JAKŻE Osobiste z premią logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK; do 2019-11-15;

Ekstra bonus

200 zł premii

Konto PRZEKORZYSTNE
Konto PRZEKORZYSTNE logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK; do 2019-12-31;

Ekstra bonus

premia 100 lub 200 zł

eKonto z premią
eKonto z premią logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK; do 2020-01-30;

Ekstra bonus

💰 do 140 zł

eKonto możliwości
eKonto możliwości logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK; do 2019-11-25;

Ekstra bonus

💰 do 120 zł

13 – 25 lat;

Konto Direct z premią
Konto Direct z premią logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK; do 2019-12-31;

Ekstra bonus

do 140 zł premii

Konto MOBI z premią
Konto MOBI z premią logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK; do 2019-12-31;

Ekstra bonus

do 140 zł premii

konto do 26. roku życia;

Konto FREEMIUM
Konto FREEMIUM logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto PREMIUM
Konto PREMIUM logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto dla MŁODYCH
Konto dla MŁODYCH logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

18 – 26 lat;

Konto PROSTE ZASADY dla Młodych
Konto PROSTE ZASADY dla Młodych logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

od 18 do 26 lat;

Konto 360°
Konto 360° logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto Jakie Chcę (premia)
Konto Jakie Chcę (premia) logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK; do 2020-01-31;

Ekstra bonus

do 530 zł premii

Konto dla Ciebie
Konto dla Ciebie logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto dla Młodych
Konto dla Młodych logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

konto do 26. roku życia;

Konto JAKŻE Osobiste
Konto JAKŻE Osobiste logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto INTERNETOWE
Konto INTERNETOWE logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto młodzieżowe Inteligo
Konto młodzieżowe Inteligo logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

13 – 26 lat;

PKO konto za ZERO
PKO konto za ZERO logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

РАХУНОК ЗА НУЛЬ
РАХУНОК ЗА НУЛЬ logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Счет за Ноль
Счет за Ноль logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto bez Granic
Konto bez Granic logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto 360° Student
Konto 360° Student logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

konto do 26. roku życia;

eKonto z lokatą 3,5%
eKonto z lokatą 3,5% logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto osobiste Inteligo
Konto osobiste Inteligo logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

Konto Otwarte na Ciebie
Konto Otwarte na Ciebie logo
Konto osobiste

ROR

konto z BLIK;

Konto dla

klienci ind.

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

Bonus za aktywność w Getin Bank i 3,5% na koncie oszczędnościowym

Bonus za aktywność w Getin Bank i 3,5% na koncie oszczędnościowym

🚀Kosmiczna Oferta Alior Bank - Kosmiczna pożyczka 0% dla aktywnych klientów

🚀Kosmiczna Oferta Alior Bank – Kosmiczna pożyczka 0% dla aktywnych klientów

Polecam proste zasady Getin Bank: 50 zł dla polecanego, do 500 zł dla polecającego oraz 3,5% dla oszczędzających

Polecam proste zasady Getin Bank: 50 zł dla polecanego, do 500 zł dla polecającego oraz 3,5% dla oszczędzających

HIT! Smartfon OPPO AX7 z kartą kredytową Citi Simplicity

HIT! Smartfon OPPO AX7 z kartą kredytową Citi Simplicity


Podziel się opinią / komentarzem

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*  

2 komentarze

 1. K wyraził(-a) opinię:

  Idę do Pekao gdzie mam konto i zamykam konto. A po zamknięciu idę do Pekao lub gdzieś indziej i otwieram to darmowe konto?

  • admin wyraził(-a) opinię:

   Tak właśnie być powinno. Niestety, na potrzeby promocji bankowych posiadam już konta bankowe, więc nie mogę potwierdzić czy tak się stanie.