Grace period

Grace period to termin powiązany z kartą kredytową. Jest to okres od momentu zadłużenia się (skorzystania z karty) do spłaty karty, bez konieczności regulowania odsetek. Innymi słowy jest to okres, w którym wykonujemy operacje bezgotówkowe korzystając z pieniędzy banku i nic za to nie płacimy, żadnych odsetek. Grace period dotyczy tylko operacji bezgotówkowych. Za wypłatę środków z bankomatu zostaną nam naliczone odsetki.

Pamiętaj:

Wystawca karty kredytowej (bank) rezygnuje z odsetek dla transakcji bezgotówkowych tylko wtedy, gdy klient spłaci zadłużenie w wymaganym terminie i w całości.