FRANKOWICZE, kredyty we frankach

Ustawa Dudy: rozwiązania dotyczące spreadów walutowych, mechanizmy służące do restrukturyzacji kredytów walutowych

Ustawa Dudy, ustawa dla Frankowiczów i rozwiązania dotyczące spreadów walutowych i mechanizmy służące do restrukturyzacji kredytów walutowych
www.prezydent.pl ustawa o walutowiczach

Stało się, po zapowiedziach z kampanii prezydenckiej dziś przed południem na briefingu prasowym przekazano informację, iż obiecywany projekt Ustawy dla Frankowiczów został przygotowany w Kancelarii Prezydenta i przekazany Frankowiczom. Na oficjalnej stronie Prezydenta RP www.prezydent.pl możesz obejrzeć konferencję i zapoznać się ze wszystkimi materiałami, a tutaj możesz obejrzeć briefing prasowy.

Poniżej przedstawiam krótkie streszczenie znalezionych informacji ze strony www.prezydent.pl, a związane z drugą częścią konferencji prasowej, w której omówiono rozwiązania dotyczącego spreadów walutowych oraz mechanizmy służące do restrukturyzacji kredytów walutowych. Pełne informacje znajdziesz na stronie www.prezydent.pl.

 

Projekt ustawy zawiera dwa bloki rozwiązań, pierwszy poświęcony jest rozwiązaniu dotyczącemu spreadów walutowych, drugi mówi o mechanizmach służąca do restrukturyzacji kredytów (walutowych).

 

Rozwiązania dotyczące spreadów walutowych

Mechanizm zaproponowany przez prezydenta Dudę, sprowadza się do tego, aby kredytodawca (bank) zobowiązany był do dokonania wyliczeń różnic (w oparciu o wzory zawarte w projekcie) pomiędzy stosowanym przez bank (kredytodawcę) kursem, a kursem średnim NBP.  Kredytodawca ma przekazać kredytobiorcy informację o wyliczonej różnicy.

Powstała w wyniku tego wyliczenia suma nadpłaty, wynikająca z zastosowanych spreadów bankowych, może zostać na wniosek konsumenta odjęta od kapitału pozostałego do spłaty.

 

 

Mechanizmy służąca do restrukturyzacji kredytów (walutowych)

W projekcie ustawy prezydenta Dudy znalazły się również zapisy związane z restrukturyzacją kredytów. Są to trzy mechanizmy.

Pierwszy mechanizm, tak zwana restrukturyzacja dobrowolna, drugi to tak zwana restrukturyzacja przymusowa, a trzeci mechanizm zakłada przeniesienie własności nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomością na kredytodawcę i zwolnienie kredytobiorcy z długu.

 

Restrukturyzacja dobrowolna

Została tak nazwana, ponieważ zakłada dobrowolność po stronie banku. Bank musi zgodzić się na zmianę umowy zawartej z konsumenem i na warunkach określonych szczegółowo w projektowane ustawie. Oczywiście jeśli bank wyraża zgodę na zmniany nastąpi aneksowania umowy. Kredytobiorca spłaca swoje zadłużenie po kursie sprawiedliwym, następuje przeliczenie bieżącego zadłużenia po tym właśnie kursie. Jeżeli obydwie strony wyrażą zgodę na porozumienie, dojdzie do zmiany umowy (aneksu), to procedura zostanie zakończona.

 

Restrukturyzacja przymusowa

Jeśli bank nie będzie chciał się zgodzić na restrukturyzację dobrowolną albo na przykład kredytobiorcy nie spodobają się przedstawione przez kredytodawcę wyliczenia, to mamy do czynienia z drugim mechanizmem, tj. restrukturyzację przymusową.

Restrukturyzacja tego typu ma być wszczynana na wniosek konsumenta i polegać na tym, że kredytobiorca wiedząc jaki jest tzw. kurs sprawiedliwy (może go sobie wyliczyć korzystając z kalkulatora) , składa wniosek o to, aby mógł on dokonywać spłaty po tym kursie.

Kurs sprawiedliwy ma być wyliczany indywidualnie do danej umowy kredytowej, jest wyliczany raz i służy spłacie tego kredytu już do końca. Kurs ten może również służyć nadpłacie kredytu lub spłacie kredytu w całości.

Przeniesienie własności nieruchomości i innych praw do nieruchomości i zwolnienie konsumenta z długu

Ostatni mechanizm to właśnie przeniesienie własności nieruchomości i innych praw do nieruchomości i zwolnienie konsumenta z długu. Mechanizm ten będzie procesowany na wniosek konsumenta. Wykorzystując ww procedurę, dochodzi przeniesienia własności nieruchomości z kredytobiorcy na kredytodawcę, a co za tym idzie na skutek przeniesienia praw własności, z mocy prawa następuje zwolnienie konsumenta z długu.

 

 

Co jeszcze warto wiedzieć o Ustawie o sposobach przywrócenia równości stron

 

(źródło www.prezydent.pl)

Tutaj znajdziesz też inne wpisy dotyczące Frankowiczów, w tym najnowsze.

 

Dowiedz się więcej, zobacz film dot. projektu ustawy

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

🥇Konto Proste Zasady Getin: 100 zł w bonach Decathlon +2,7% dla oszczędzających +50 zł w programie poleceń

🥇Konto Proste Zasady Getin: 100 zł w bonach Decathlon +2,7% dla oszczędzających +50 zł w programie poleceń

Program poleceń Getin Bank - Polecam Proste Zasady VII edycja

Program poleceń Getin Bank – Polecam Proste Zasady VII edycja

Radość działa zbliżeniowo w promocji Credit Agricole: do 300 zł moneyback za płatności kartą z Google Pay / Apple Pay

Radość działa zbliżeniowo w promocji Credit Agricole: do 300 zł moneyback za płatności kartą z Google Pay / Apple Pay

🥇Ranking chwilówek styczeń 2020, chwilówki ranking

🥇Ranking chwilówek styczeń 2020, chwilówki ranking


Podziel się opinią / komentarzem

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*